BUDOWNICTWO ZIELONE OSTATNIE RUCH WYSOCE NIŻ BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

Z możliwego punktu widzenia budynki zioło wtedy takie, które:

Są domami energooszczędnymi ograniczającymi zużycie źródeł energii kopalnej poprzez redukcja zamówienia na zdolności i skorzystanie mikro źródeł energii odnawialnej,
Wykorzystują przedmioty o delikatnej aktywności wbudowanej czyli takie, które marzą jak najniższej części energii do ich wytworzenia i transportu,
Oszczędzają wodę np. poprzez systemy odzysku wody powszechnej i deszczówki,
Ograniczają zagospodarowanie terenów naturalnych, przez jak najciekawsze wykorzystanie terenów już zabudowanych,
Są adaptowalne do kolejnych czynności – dzięki czemu potrafimy kosztuje skorzystać wielokrotnie chroniąc już stojącą infrastrukturę,
Są odpowiednio skomunikowane za usługą środków transportu publicznego, tras rowerowych i pieszych.
Jednym rozwiązaniem wprowadzającym więcej ładu są tzw. systemy wielokryterialnej transport oceny budynków, jakie na stref minionych paru lat, uzyskały w Polsce dużą popularność zwłaszcza wśród inwestycji komercyjnych. Część przedsiębiorców stara się o zdobycie dla bliskich celów drinka spośród powszechnie szukanych na targu nieruchomości certyfikatów - brytyjskiego BREEAM lub amerykańskiego LEED.
이 게시물을..