BUDOWNICTWO ZIOŁA TO AKT WYSOKO NIŻ BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

Z racjonalnego punktu widzenia budynki zielone więc takie, które:

transport obiektami energooszczędnymi ograniczającymi wykorzystanie źródeł energii kopalnej poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na potencje także zastosowanie mikro źródeł energii odnawialnej,
Wykorzystują przedmioty o słabej aktywności wbudowanej lub takie, jakie chcą jak najniższej kwot działalności do ich wytworzenia i transportu,
Oszczędzają wodę np. poprzez systemy odzysku wody cichej i deszczówki,
Ograniczają zagospodarowanie terenów naturalnych, poprzez jako najefektywniejsze wykorzystanie terenów już zabudowanych,
Są adaptowalne do własnych funkcji – dzięki czemu możemy spożywa zużyć wielokrotnie chroniąc już stojącą infrastrukturę,
Są wcale skomunikowane za pomocą środków transportu publicznego, ścieżek rowerowych i pieszych.
Efektywnym rozwiązaniem dającym więcej ładu są tzw. systemy wielokryterialnej oceny budynków, jakie na przestrzeni tych kilku lat, uzyskały w Polsce dużą popularność zwłaszcza wśród inwestycji komercyjnych. Część przedsiębiorców stara się o wzięcie dla domowych punktów jednego z często śledzonych na placu nieruchomości certyfikatów - brytyjskiego BREEAM lub amerykańskiego LEED.
이 게시물을..