BUDOWNICTWO MŁODE TO KROK BARDZO NIŻ BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

Z wygodnego punktu widzenia budynki zioło więc takie, które:

architektura budynkami energooszczędnymi ograniczającymi zużycie źródeł energii kopalnej poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energie i zagospodarowanie mikro źródeł energii odnawialnej,
Wykorzystują produkty o małej mocy wbudowanej czyli takie, które wymagają jak najniższej dawek chęci do ich wykształcenia i transportu,
Oszczędzają wodę np. przez systemy odzysku wody zwykłej i deszczówki,
Ograniczają zagospodarowanie terenów naturalnych, przez jak najkorzystniejsze wykorzystanie terenów już zabudowanych,
Są adaptowalne do innych czynności – dzięki czemu potrafimy je skorzystać wielokrotnie chroniąc obecnie istniejącą bazę,
Są znacznie skomunikowane za pomocą środków transportu publicznego, tras rowerowych i pieszych.
Skutecznym rozwiązaniem przynoszącym więcej ładu są tzw. systemy wielokryterialnej oceny budynków, które na odległości minionych paru lat, otrzymały w Polsce sporą popularność szczególnie wśród inwestycji komercyjnych. Część przedsiębiorców stara się o uzyskanie dla swoich obiektów któregokolwiek z często badanych na zbytu nieruchomości certyfikatów - brytyjskiego BREEAM lub amerykańskiego LEED.
이 게시물을..